Korroosion ja pintakäsittelytekniikan laboratorion (LKO:n) tutkimus- ja opetustoiminta käsittää pintakäsittelytekniikan, sähkökemian, pinta-analyysin ja korroosion alat, sekä materiaalien mikro- ja nanostrukturoinnin. Metalli- ja puolijohdepintojen tutkimiseen käytetään useita eri karakterisointi- ja modifikaatiomenetelmiä. LKO:n toiminta-alat yhdistävät monia eri tiedealoja, ja ne kohdistavat sekä perus- että soveltavaa tutkimusta.

LKO:lla on useita kontakteja kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin ja teollisuuteen. Me tarjoamme myös tilaustutkimustyötä pinta-analyysin ja korroosion aloilta.

Osoite:
Friedrich-Alexander Universität
Institut für Werkstoffwissenschaften
Lehrstuhl für Korrosion und Oberflächentechnik
Martensstraße 7
91058 Erlangen

+49 (0) 9131 852 7576
+49 (0) 9131 852 7582
lko@ww.uni-erlangen.de