Învăţământul şi sfera cercetărilor la catedra LKO acoperă pe larg nu numai aspecte a ştiinţei suprafeţelor, ci şi tehnologia diversor materiale, cuprinzând domeniile electrochimiei, studiul suprafeţelor, coroziunii precum şi micro- si nanostructurizarea materialelor. Un număr mare de tehnici de caracterizare şi modificare este folosit pentru studierea degradării şi funcţionalizării suprafeţelor metalelor şi semiconductorilor precum şi a diferitor interfeţe. Proiectele de cercetare la LKO sunt de o natură extrem de transdisciplinară şi ţintesc aspecte fundamentale şi aplicate.

LKO a stabilit un număr mare de legături cu instituţiile de cercetări ştiinţifice în întreaga lume, colaborează cu sfera industriei şi oferă servicii în caracterizarea suprafeţelor şi studiul coroziunii.

Address:

Friedrich-Alexander University
Department of Materials Science
Institute for Surface Science and Corrosion (LKO)
Martensstraße 7
D-91058 Erlangen

Germany

+49 (0) 9131 852 7576
+49 (0) 9131 852 7582
lko@ww.uni-erlangen.de