Undervisning och forskning vid institutionen för Korrosionslära (LKO) behandlar olika aspekter av såväl grundläggande materiallära som ytfysik och -kemi, omfattande områden som elektrokemi, ytanalys, korrosion samt framställande av mikro- och nanostrukturer. Ett stort antal tekniker för karakterisering och modifiering av ytor används för att studera nedbrytning och funktionalisering av ytor och gränssnitt på metaller och halvledare.

Forskningsprojekt vid LKO är i hög grad tvärvetenskapliga och är inriktade på både fundamentala och tillämpade frågeställningar. LKO har ett etablerat kontaktnät med olika forskningsinstitutioner världen över, samarbetar med industri och utför uppdragsverksamhet inom yt och korrosionsområdet.

Adress:

Friedrich-Alexander Universität
Institut für Werkstoffwissenschaften
Lehrstuhl für Korrosion und Oberflächentechnik
Martensstraße 7
91058 Erlangen

+49 (0) 9131 852 7576
+49 (0) 9131 852 7582
lko@ww.uni-erlangen.de